Zarządzenia Dyrektora

ROK 2024

ZARZĄDZENIE NR 1/24 w sprawie ustalenia dnia wolnego w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 2/24 w sprawie przyjęcia Polityki ochrony dzieci w OSiR w Hajnówce

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2024-02-14 14:08:05.
ROK 2023

ZARZĄDZENIE NR 1/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wolontariatu w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 2/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania pracowników OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 3/23 w sprawie ustalenia odpłatności za zajęcia piłki nożnej w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 4/23 w sprawie ustalenia dnia wolnego w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 5/23 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 6/23 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 7/23 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów OSiR w Hajnówce

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2023-05-19 11:43:45.
ROK 2022

ZARZĄDZENIE NR 1/22 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 2/22 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 3/22 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 4/22 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom OSiR w Hajnówce

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2022-12-09 14:10:00.
ROK 2021

ZARZĄDZENIE NR 1/21 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 2/21 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 3/21 w sprawie odpłatności za udział w zajęciach sekcji piłki nożnej prowadzonej w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 4/21 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 5/21 w sprawie ustalenia dnia wolnego w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 6/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania pracowników OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 7/21 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w OSiR w Hajnówce

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 11:19:06.
ROK 2020

ZARZĄDZENIE NR 1/20 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 2/20 w sprawie sprzedaży zlikwidowanego złomu stalowego (przęsła ogrodzeniowe zdemontowane podczas modernizacji obiektów OSiR w Hajnówce)

ZARZĄDZENIE NR 3/20 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 4/20 w sprawie uchylenia ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 5/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 6/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pływalni Odkrytej OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 7/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu Korzystania z Obiektu OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 8/20 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 9/20 w sprawie wprowadzenia procedur na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 10/20 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 11/20 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 12/20 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 13/20 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 14/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł w OSiR w Hajnówce

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 11:08:07.
ROK 2019

ZARZĄDZENIE NR 1/19 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 2/19 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu otwartego w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 3/19 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych OSiR w Hajnówce

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 11:04:28.
ROK 2018

ZARZĄDZENIE NR 1/18 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 2/18 w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok

ZARZĄDZENIE NR 3/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 4/18 w sprawie przyjęcia Polityki ochrony danych osobowych w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 5/18 w sprawie powołania inspektora danych osobowych w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 6/18 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 7/18 w sprawie przyjęcia Instrukcji gospodarowania mieniem i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w OSiR w Hajnówce.

ZARZĄDZENIE NR 8/18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 9/18 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENEI NR 10/18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych OSiR w Hajnówce

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 10:51:46.
ROK 2017

ZARZĄDZENIE NR 1/17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w OSiR w Hajnówce.

ZARZĄDZENIE NR 2/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 3/17 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 4/17 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych OSiR w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR 5/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania pracowników OSiR w Hajnówce

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 10:29:35 | Data modyfikacji: 2021-04-22 10:30:11.
ROK 2016

ZARZĄDZENIE NR 1/16 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Regulaminu Pracy OSiR w Hajnówce z dnia 13 listopada 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 2/16 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu otwartego w OSiR w Hajnówce.

ZARZĄDZENIE NR 3/16 w sprawie powołania Zespołu d/s Ryzyka w OSiR w Hajnówce.

ZARZĄDZENIE NR 4/16 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w OSiR w Hajnówce.

ZARZĄDZENIE NR 5/16 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych OSiR w Hajnówce.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 10:20:27 | Data modyfikacji: 2021-04-22 10:21:59.
Data wprowadzenia: 2021-04-22 10:20:27
Data modyfikacji: 2021-04-22 10:21:59
Opublikowane przez: Małgorzata Muszkatel